Prosinec 2010


ZÁMĚR TELEVIZE UKÁZAT REKONSTRUKCI PITVY JACKSONA TERČEM KRITIKY

31. prosince 2010 v 11:13 MJ - články

Záměr televize ukázat rekonstrukci pitvy Jacksona terčem kritiky


Záměr televizní stanice Discovery vysílat pořad, který se snaží ukázat rekonstrukci pitvy Michaela Jacksona, vyvolal kritiku fanoušků zesnulého amerického zpěváka.

Michael Jackson
Michael Jackson
Vykonavatelé jeho pozůstalosti John Branca a John McClain také záměr ostře odsoudili a vyzvali stanici, aby pořad zrušila, uvedly tiskové agentury.

"Samotné rozhodnutí uskutečnit tento pořad je šokujícím nevkusem. Projekt je necitlivý k Michaelově rodině a jeho jedinou motivací se zdá vaše zaslepená touha využít Michaelovu smrt... Jménem Michaelovy rodiny, fanoušků, rozumu a decentnosti vás naléhavě žádáme, abyste vše zvážili a zrušili tento program," napsali vykonavatelé pozůstalosti.

Tišená reklama s tělem

Pořad nazvaný Michael Jackson's Autopsy: What Really Killed Michael Jackson (Pitva Michaela Jacksona: Co skutečně zabilo Michaela Jacksona) je plánován do lednového vysílání. Tištěná reklama k údajně vědecky podloženému pořadu ukazuje tělo přikryté prostěradlem, z pod kterého vyčnívá ruka se zpěvákovou charakteristickou rukavicí pošitou penízky.

Vedení Discovery se k dopisu vykonavatelů pozůstalosti a k internetové petici Jacksonových fanoušků z celého světa zatím nevyjádřilo.

Jackson označovaný jako "král popu" zemřel v červnu 2009 ve věku 50 let na selhání srdce po předávkování utišujícími léky. Léky mu předepsal lékař Conrad Murray, který je obviněn vyšetřovateli z neúmyslného zabití zpěváka. Předběžné soudní jednání, ve kterém se určí, zda je dost důkazů pro řádný soud, začne 4. ledna v Los Angeles.

3 FOTA MICHAELA

30. prosince 2010 v 13:03 MJ - fotkyMICHAEL 2

30. prosince 2010 v 12:59 MJ - fotkyOBHAJOBA LÉKAŘE MICHAELA JACKSONA SE POKUSÍ DOKÁZAT ZPĚVÁKOVU SEBEVRAŽDU

30. prosince 2010 v 10:16 MJ - články

Michael Jackson
Foto: ČTK

Právníci lékaře Conrada Murrayho, který zodpovídal za zdraví zesnulého popového zpěváka Michaela Jacksona, postaví obhajobu na tvrzení, že hvězda spáchala sebevraždu. Uvedl to losangeleský státní zástupce David Walgren, píše o tom ve čtvrtek agentura Reuters.
Walgren prohlásil, že je jasné, že obhajoba se zabývá teorií o sebevraždě, protože v souvislosti se smrtí "Krále popu" se o ní hojně diskutovalo.

Obhájce Murrayho Michael Flanagan se nechtěl ke stanovisku protistrany vyjádřit. "Nebudu na to odpovídat, ale zjevně je to názor pana Walgrena," uvedl Flanagan.

Právníci se potkali u soudu při projednávání důkazů proti Murraymu.

Ten je zatím obviněn z neúmyslného zabití Jacksona. Měl zpěváka usmrtit špatným podáním léků.

Michael Jackson zemřel ve věku 50 let 25. června 2009 na předávkování několika druhy léků, mezi nimiž byla silná anestetika.

Murray připustil, že zpěvákovi léky podával, trvá však na tom, že Jacksona nezabil. Lék propofol měl popové ikoně pomoci usnout v hektickém období příprav na turné pro rok 2009.

Příští týden v úterý začne u soudu v Los Angeles předběžné řízení o případu. V něm soud rozhodne, zda důkazy stačí na zahájení plnohodnotného procesu s Murrayem.

Podle expertů by mělo být jasno za dva týdny.JACKSON NENÍ VELKÝM HITEM

28. prosince 2010 v 13:15 MJ - články

Posmrtné studiové album Michaela Jacksona není takovým prodejním hitem, jak se čekalo. Za první týden v obchodech sice vyšplhalo na přední místa žebříčků, málokde však skončilo v jejich čele: v USA skončilo na třetím a ve Velké Británii, Francii na čtvrtém místě. V Česku kompilace deseti písní s názvem Michael obsadila šesté místo.


ALBUM S NIKDY NEVIDANÝMI NAHRÁVKAMI MICHAELA JACKSONA MŮŽEŠ ZÍSKAT NA OČKU

28. prosince 2010 v 13:05 MJ - články
Celý tento týden rozdáváme na Óčku výběrové album Michaela Jacksona - This Is It, obsahující 15 jeho největších hitů plus raritní nikdy nevydané nahrávky a booklet plný exkluzivních fotografií. Stačí poslat správnou odpověď na otázku.
Michael Jackson - This Is It   foto: Falcon

SMS SOUTĚŽ MICHAEL JACKSON
Soutěžní otázka zní:
Ve které skupině zpíval Michael Jackson na začátku své kariéry?
A) Michael Jackson Trio
B) The Jackson 5
SMS ve tvaru OCKO MICHAEL X (kde "X" je odpověď z možností A nebo B) posílejte na telefonní číslo 9001130.
Výherci získají tyto ceny:
1. - 10. cena
CD Michael Jackson - This Is It
Soutěžit můžete od 27.12.2010 do 2.1.2011.
Jména výherců zveřejníme na internetových stránkách Óčka (www.ocko.tv).

PRAVIDLA SOUTĚŽE MICHAEL JACKSON

1. Organizátor soutěže
Soutěž pořádá Stanice O, a.s. se sídlem Vrchlického 439/29, Praha 5, 150 00 zapsaná u Městského soudu v Praze oddíl B., vložka 7531 (dále jen "organizátor").
2. Pravidla soutěže
Tato úplná pravidla soutěže jsou zveřejněna po celou dobu soutěžního období na webové stránce www.ocko.tv.

3. Komu je soutěž určena?
Tato soutěž je určena všem občanům České republiky, s výjimkou zaměstnanců organizátora a společnosti zajišťující technický servis SMS hlasování a jejich rodinných příslušníků. Za rodinné příslušníky se pro účely této soutěže považují osoby tvořící domácnost a/nebo osoby blízké ve smyslu § 116 a 117 Obč. z. Ze soutěže budou dále vyloučeni všichni účastníci, jejichž SMS zpráva bude doručena do SMS centra v jiném nežli předepsaném formátu v čl. 4. těchto pravidel.

4. Jak se soutěže platně zúčastnit?
Soutěž proběhne v období od 27.12.2010 do 2.1.2011 (dále "soutěžní období"), každý den od 0.00 do 24.00. Odpovědi na soutěžní otázky je nutné provést následujícím způsobem:
• Účastníci, mohou zasílat svou odpověď na soutěžní otázku prostřednictvím SMS zprávy zaslané z mobilního telefonu soutěžícího (uživatele) na zveřejněné soutěžní číslo 9001130
• SMS zpráva musí obsahovat odpověď, kterou soutěžící považuje za správnou.
• SMS zprávy musí být zaslána ve formátu: OCKO mezera MICHAEL mezera pismeno odpovedi
• u otázky může být soutěžícím označena pouze jedna varianta odpovědi z možností a) b) nebo c). Písmeno odpovědi musí být od slov OCKO MICHAEL odděleno mezerou.
• Např. považuje-li soutěžící za správnou odpověď pod písmenem a) musí mít SMS zpráva tento formát: OCKO MICHAEL A
• Odpověď (SMS zpráva) musí být odeslána na číslo 9001130
• jakýkoliv jiný nebo další text, písmena, znaky či symboly jsou pro vyhodnocení došlých odpovědí zavádějící. Organizátor vyhodnotí pouze přijatou SMS zprávu, která splňuje výše popsaná kritéria. Jakékoliv nepřesnosti ve formátu SMS zprávy mají vliv na automatické vyhodnocení a nejsou akceptovány. SMS zpráva nesplňující výše popsané náležitosti bude označena za neplatnou
• počet odpovědí (SMS zpráv) na zveřejněné otázky zaslaných jedním soutěžícím není omezen
• SMS zprávy z veřejných internetových SMS bran nebudou považovány za řádnou odpověď na soutěžní otázku a budou vyloučeny. Přijetí odpovědi bude potvrzeno zpětnou SMS zprávou, kterou soutěžící obdrží vzápětí po zaslání své odpovědi na soutěžní otázku
SMS zprávy budou doručeny do SMS centra společnosti Advanced Telecom Services Praha, s.r.o., se sídlem Týn 1049/3, 110 00 Praha 1, identifikační číslo: 27635007, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 120434, která zajišťuje technický servis soutěže (dále jen "SMS Centrum"). Organizátor nenese odpovědnost v případě, že některý z operátorů mobilní sítě z jakéhokoli důvodu, zejména z důvodu přetížení své sítě, uzavře přístup pro přijímání SMS zpráv účastníků na výše uvedeném soutěžním telefonním čísle před koncem platnosti soutěže dle čl. 1. těchto pravidel, a proto pro účastníky využívající jeho služeb skončí možnost účasti v soutěži tímto okamžikem.
Z doručených SMS zpráv budou postupně určeni výherci soutěže, a to na závěr soutěžního období, způsobem stanoveným v čl. 6 těchto pravidel. Cena odeslané SMS zprávy činí 30,- Kč včetně DPH. Přijetí odpovědi bude potvrzeno zpětnou sms zprávou.

5. Ceny
Do této soutěže byly firmou Sony Music vloženy následující ceny:
1. - 10. cena
CD Michael Jackson - This Is It

6. Výherci
Společnost zajišťující technický servis SMS hlasování poskytne organizátorovi soutěže, následující den po konci soutěže, přehled všech SMS zpráv doručených do SMS Centra během jednotlivé soutěže spolu se označením výherců a náhradníků. Každé SMS zprávě doručené v době trvání dané soutěže do SMS Centra, resp. účastníkovi soutěže, bude přiděleno pořadové číslo podle pořadí dle doručení. Výherci jsou určováni níže popsaným výherním mechanismem.
Výherní sms je každá 50. (slovy: padesátá) SMS zpráva ze správných odpovědí do celkového počtu 10 (slovy: deset) cen.
V případě, že bude do soutěže zasláno méně SMS, než odpovídá počtu pro rozdělení všech výher podle výše uvedeného systému, může organizátor rozhodnout o rozdělení zbylých cen nebo části zbylých cen tak, že se celkový počet soutěžních SMS rozdělí na X navazujících X-tin, v nichž jsou SMS řazeny podle pořadových čísel od nejnižšího po nejvyšší. V případě, že celkový počet soutěžních kódů nebude dělitelný X-ty beze zbytku, budou zbylé kódy přiřazeny po jednom ke každé X-tině počínaje prvou (tj. k X-tině obsahující nejnižší pořadové číslo). První soutěžní SMS z každé x-tiny se stává výherní.
V případě že v několika takto rozdělených X-tinách bude na výherním pořadí SMS ze stejného telefonního čísla, výhru získává SMS příchozí jako další v pořadí.
Zasilatel výherní SMS z jednoho telefonního čísla se nemůže stát výhercem více cen.
Výherci budou o výhře informování ve zpětné sms. Po skončení soutěže budou výherci kontaktování telefonicky. Přijme-li takto oslovený účastník hovor volajícího, bude-li ochoten cenu převzít a uvede-li své jméno, příjmení a adresu, stane se právoplatným výhercem jedné z cen. Nepřijme-li účastník hovor (telefonista učiní 3 pokusy a pošle informační SMS), nebo nebude-li ochoten cenu osobně převzít, cena propadá.
Cena bude výherci předána osobně v sídle organizátora nebo doručena poštou jako obchodní balík. Organizátor soutěže není odpovědný za nedoručení výher prostřednictvím České pošty. Pokud si výherce nepřevezme svou výhru do jednoho měsíce po skončení soutěže, propadá výhra ve prospěch organizátora.

7. Souhlas se zpracováním osobních údajů - schválení pravidel
Poskytnutí osobních dat účastníků je podmíněno jejich výslovným souhlasem. Výherci souhlasí s uvedením svého jména a příjmení a města bydliště. Účastí v soutěži každý účastník souhlasí s jejími podmínkami s tím, že organizátor je oprávněn uveřejnit jména, případně fotografie výherců a zpracovat osobní data pro marketingové účely a zaslání výher, a to až do odvolání souhlasu. Účastí v soutěži každý účastník potvrzuje, že je seznámen se všemi právy, která vyplývají ze zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné a že má právo na přístup k nim. Výherci mohou být zveřejněni na webových stránkách www.Ocko.tv.
Organizátor je oprávněn rozhodovat o všech otázkách týkajících se této soutěže podle vlastního uvážení.

Kam dál?

  • Zpět na hlavní stranu: ÓčkoMICHAEL A JANET

27. prosince 2010 v 13:01 MJ - fotky